Collaboration starts

with us

Ketenpartners uit de bouwindustrie, provincies, gemeenten, waterschappen, corporaties, gebiedsontwikkelaars, projectontwikkelaars, beleggers, financiers.

MET WIE WIJ WERKEN

succesvol samenwerken

Waarom met jullie

Urgente maatschappelijke opgaven zoals personeelstekorten, woningnood, klimaatadaptatie, grondstoffengebrek, de leefbaarheid behouden en de energietransitie houden ons persoonlijk bezig. En we zijn er ook bezorgd over. Doorgaan zoals we deden voelt niet goed.

De kernvraag die telkens weer naar boven kwam was of we alle kennis en kunde die we in onze sector hebben niet op de een of andere manier beter en effectiever aan elkaar zouden kunnen verbinden. Want wij hebben ervaren dat samenwerking als een vanzelfsprekendheid wordt ervaren die er niet is. Samenwerken gaat niet altijd vanzelf goed en is – naast inhoudelijk vakmanschap en expertise -  een belangrijke “key to success”. Zonder samenwerking blijven de silo’s waarin we allemaal werken solitair en los van elkaar opereren. En dat vinden wij een gemiste kans. Want we kunnen door de silo’s en daardoor onze kennis te verbinden zoveel meer bereiken dan we nu doen.

Wij zijn allemaal een schakel in de oplossing van de urgente maatschappelijke problemen die we nu ervaren. Daarom willen we graag, samen met jullie, de stap naar werkbare oplossingen zetten.

Hoe we dat doen?
Gezamenlijk van “what’s in it for me” naar “what’s in it for we”.

 

Getting To We

Doen wat je deed is krijgen wat je kreeg. In onze sector was het de laatste decennia normaal om vooral aan ‘what’s in it for me’ te denken. Wij zijn ervan overtuigd dat dit anders wordt en ook moet worden om betere resultaten de kunnen halen en de uitdagingen waar we voor staan tot een goed einde te brengen.

Natuurlijk moet een samenwerking of een project iets voor je opleveren. Dat verandert niet. De manier waarop je dit bereikt alleen wel. Wij hebben een methode ontwikkeld waarin we het “What’s in it for me” anders gebruiken dan we gewend zijn. Namelijk om het gezamenlijk vastgestelde “What’s in it for We” doel te halen. Win- win denken als de basis van de samenwerking. In de eerste fase werken we samen uit hoe we met elkaar om willen gaan in goede en slechte tijden, wat onze gemeenschappelijke en individuele doelstellingen zijn én waarom we doen wat we doen.  Pas daarna komt de inhoud van het project aan bod.

Betere en duurzamere resultaten halen we – over de hele keten en dus van opdrachtgever, realisatiepartij tot eindgebruiker - door betere en duidelijkere communicatie, diversiteit aan tafel en in een project, je daadwerkelijke belangen met elkaar te delen en je daar allemaal voor in te willen spannen, kaders te stellen waarbinnen speelruimte is, eenvoudige en voor iedereen begrijpelijke afspraken te maken, de samenwerking en de relatie met elkaar centraal te stellen & aandacht te blijven geven en positieve incentives met elkaar overeen te komen.

Timing is everything

Bruck Brannaman

MET WIE WIJ WERKEN

bouwindustrie
gemeenten
corporaties
provincies
Financiers
project
gebied
beleggers
waterschap