Missie en visie

Wij hebben een Missie
Allebei hebben wij jarenlang ervaring opgedaan in projectontwikkeling, woningbouw, gebiedsontwikkeling, infrastructuur en publiek private samenwerkingen. Wij hebben vanuit prachtige posities bij diverse organisaties kunnen ervaren waar projecten en of samenwerkingen vastlopen of waardoor het juist wel goed gaat. Wij hebben ervaren dat samenwerking als een vanzelfsprekendheid wordt ervaren welke er niet is. Samenwerken gaat niet altijd vanzelf goed en is – naast inhoudelijk vakmanschap en expertise - een belangrijke “key to success”. Zonder samenwerking blijven de silo’s waarin we allemaal werken solitair en los van elkaar opereren. En dat vinden wij zonde. Want we kunnen door de silo’s en daardoor onze kennis te verbinden zoveel meer bereiken dan we nu doen. Een ander belangrijk inzicht is dat betere resultaten niet worden gehaald door (nog) meer van dezelfde kennis en kunde aan tafel of door ingewikkelde contracten, de kaarten tegen de borst te houden, proberen de ander te slim af te zijn, door uitsluitend je eigen belang te dienen of risico’s over de schutting te gooien en de ander die te laten dragen. Betere en duurzamere resultaten halen we – over de hele keten en dus van opdrachtgever, realisatiepartij tot eindgebruiker - door betere en duidelijkere communicatie, diversiteit aan tafel en in een project, je daadwerkelijke belangen met elkaar te delen en je daar allemaal voor in te willen spannen, kaders te stellen waarbinnen speelruimte is, eenvoudige en voor iedereen begrijpelijke afspraken te maken, de samenwerking en de relatie met elkaar centraal te stellen & aandacht te blijven geven en positieve incentives met elkaar overeen te komen. Wij willen onze ervaring en inzichten nu gebruiken om VERDER te GAAN waar anderen stoppen of hetzelfde blijven doen en andere resultaten verwachten. Om juist die samenwerkingsverbanden vorm te geven die onze sector en de toekomst van onze kinderen verbeteren. Met focus, gedrevenheid en passie. WIJGAANVERDER

Wij hebben een Visie
Allebei hebben wij jarenlang ervaring opgedaan in projectontwikkeling, woningbouw, gebiedsontwikkeling, infrastructuur en publiek private samenwerkingen. Wij hebben vanuit prachtige posities bij diverse organisaties kunnen ervaren waar projecten en of samenwerkingen vastlopen of waardoor het juist wel goed gaat. Wij hebben ervaren dat samenwerking als een vanzelfsprekendheid wordt ervaren welke er niet is. Samenwerken gaat niet altijd vanzelf goed en is – naast inhoudelijk vakmanschap en expertise - een belangrijke “key to success”. Zonder samenwerking blijven de silo’s waarin we allemaal werken solitair en los van elkaar opereren. En dat vinden wij zonde. Want we kunnen door de silo’s en daardoor onze kennis te verbinden zoveel meer bereiken dan we nu doen.

Hoop is aanstekelijk

Jane Goodall