Impact on building

Strategisch en juridisch advies, opgave- en interim management

 • Wij hebben samen jarenlange ervaring in de bouwsector, advocatuur en de publieke sector met het opzetten en onderhouden van publiek-private samenwerkingen. Deze samenwerkingen zijn meer dan ooit nodig om bijvoorbeeld de woningnood, klimaatverandering, grondstoffentekort en het capaciteitsgebrek in de bouwsector het hoofd te bieden. Wij helpen u graag om deze langdurige partnerschappen op een leuke, andere manier te bouwen en adviseren u graag over de mogelijkheden die daarvoor zijn.
 • Iedere sector heeft een eigen taal en dat kan tot onduidelijkheid leiden. Wij kunnen de vertaler zijn tussen de publieke en de private sector en zo tot duidelijke samenwerkingsmodellen en afspraken komen.
 • We bouwen aan vertrouwen tussen toekomstige partners en zorgen ervoor dat het onbespreekbare bespreekbaar wordt:‘put the fish on the table’.
 • We hebben ruime ervaring met het aansturen van teams, het begeleiden van aanbestedingstrajecten, het realiseren van opgaven in gebiedsontwikkeling en DBFMO projecten. Op deze vlakken staan we u graag bij.

Contractering samenwerken nieuwe stijl

 • Moeilijker maken kan iedereen, wij maken het makkelijker.
 • Wij geloven in de kracht en effectiviteit van voor iedereen begrijpelijke afspraken
 • De vraagstukken van deze tijd vragen om afspraken die flexibiliteit bieden in plaats van strakke knellende kaders. Afspraken die wél bijdragen aan de bedoeling van een project. Contracten die ons daarbij helpen zijn er bijna niet. Wij maken juist wel die contracten en doen dat samen met betrokken partners.
 • Alles hangt met alles samen. De veelgehoorde houdgreep waar veel partijen op dit moment in (denken te) zitten. Wij ontrafelen vraagstukken, creëren lucht en ruimte en komen samen met u tot werkbare afspraken zodat u altijd samen weer verder kunt.
 • Werken vanuit de bedoeling vinden wij belangrijk. Wij vinden samen met partijen het gemeenschappelijke doel en faciliteren daarna het werken vanuit de bedoeling omdat doel te bereiken. Vanuit de bedoeling kom je eerder tot resultaten en oplossingen.

Mediation en problemen oplossen

 • Er is geen probleem dat niet opgelost kan worden
 • We luisteren
 • We analyseren de situatie
 • We zorgen ervoor dat de oorzaak van een probleem en wat het bij een ieder veroorzaakt duidelijk(er) wordt
 • En werken samen met u, al dan niet via verschillende scenario’s, naar een oplossing
 • Wij bieden inzicht in het effect van bepaalde afspraken en kunnen u helpen met het voorkomen of tijdig oplossen van problemen in de toekomst